Se lansează proiectul Eco-atitudine – Start pentru verde!

Pentru a înțelege problemele de mediu și a-și forma propria etică a mediului, copiii au nevoie de oportunități, pentru a lua parte la acțiuni responsabile și de a urmări impactul asupra mediului. Învățământul preșcolar este o etapă importantă în dezvoltarea unei persoane, a conștientizării sociale, când învăță valori și comportamente care vor rămâne pe parcursul maturității noastre.

De aceea e important ca acum să acționăm, să trezim interesul pentru protejarea mediului, pentru economisirea resurselor naturale, grija pentru ca natura să devină o parte din viața noastră, să dezvoltăm o mentalitate ecologică fermă pe care să o folosim pentru a depăși provocările de astăzi, cu o atitudine proactivă și un angajament puternic. Educaţia pentru mediu presupune aprofundarea unor aspecte ale relaţiei om-natură, promovarea activității educative în spiritul ocrotirii naturii.

Proiectul educațional pe care îl propunem se bazează pe teoriile învățării experiențiale și dorește să încurajeze cadrele didactice în integrarea strategiilor didactice interactive cu valoare activ-formativă asupra personalităţii copilului.
Munca în echipă a tuturor copiilor din grupă la activități de protejare a naturii, bucurându-se de succesul echipei, crează un mediu nediscriminatoriu și incluziv. Participând la activități practice alături de colegi, copiii din grupuri dezavantajate au posibilitatea de a acţiona, de a socializa, de a comunica, de a deveni utili, formându-se pentru viaţă.

Proiectul are ca scop promovarea unor soluţii concrete la problemele de mediu din societatea actuală prin acţiuni educative de colectare selectivă, reutilizarea unor materiale în scopuri educative, conștientizând nevoia de implicare a comunității locale, al familiilor în educația copiilor.

Proiectul se va desfășura în doua etape:

  • Etapa I- Martie – Iunie 2023

Lansarea proiectului are loc pe 29 martie, ora 16:00, la Palatul Național al Copiilor din București, cu participarea câte unui reprezentant al părinților din fiecare grupă de copii implicată (aproximativ 50 de părinți), directori ai unutăților de învățământ preșcolar de stat și preșcolar din sistemul particular, precum și numeroase cadre didactice implicate în proiect.

Ideea primei etape o constituie realizarea activităților de colectare selectivă organizate la grădinițe, sub formă de concurs cu premii și diplome (în lunile aprilie-mai).

De asemenea, profesorii și părinții vor participa la un curs pentru a li se transmite cunoștințe de bază despre colectarea selectivă și importanța ei în perioada actuală.

  • Etapa a-II-a

În această etapă, copiii vor învăța noțiuni despre economia circulară și vor desfășura activități în care vor descoperi cum pot refolosi creativ diferite materiale reciclabile.

Prin acest proiect, echipa coordonatoarea urmărește creșterea nivelului de conștientizare – în râdnul copiilor și adulților – asupra problemelor de mediu care interesează întreaga omenire, dar mai ales asupra celor mai simple comportamente care odată adoptate pot face diferența pentru viața noastră. De asemenea, se așteaptă ca, în urma acestui proiect, să fie colectate selectiv mai multe deșeuri, să fie tot mai frecventă reutilizarea deșeurilor și transformarea în produse utile create de copii, precum și adoptarea altor comportamente responsabile față de mediu, precum economisirea energiei și a altor resurse.

Proiectul ECO-ATITUDINE – START PENTRU VERDE este inițiativa Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Inspectoratul Școlar-Sector 4 (catedra de învățământ preșcolar), alături de Primăria Sectorului 4 prin Direcția Generală de Administrare a Unităților de Invățământ Sector 4, în colaborare cu Asociația O lume educată! și cu trei Grădinițe din sectorul 4: Grădinița „Ciupercuța”, „Dumbrava Minunată” și „Floare albastră”.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

s