Calendarul modificat al inscrierilor la scoala, publicat in Monitorul Oficial

Ordinul ministrului educatiei si cercetarii, Monica Anisie, privind modificarea si completarea Calendarului si a metodologiei de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2020 -2021, a fost publicat in Monitorul Oficial.

Principalele modificari/completari vizeaza aspecte procedurale si de calendar, astfel:

  • Copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, pana in data de 7 iulie. in acest caz, parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate sa completeze cererea-tip de inscriere online sau sa o descarce din aplicatia informatica, sa o completeze si sa o transmita la unitatea de invatamant, impreuna cu documentele doveditoare si cu o declaratie-tip pe proprie raspundere, cu privire la veridicitatea datelor si informatiilor completate.

Transmiterea documentelor la unitatea de invatamant se poate face pe e-mail sau prin posta. Parintele are posibilitatea sa decida daca depune direct la unitatea de invatamant cererea-tip de inscriere, respectiv documentele doveditoare.

Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de inscriere din scoala compara datele completate in cererea–tip cu documentele transmise.

  • Copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi inscrisi in clasa pregatitoare tot pana in data de 7 iulie, la solicitarea scrisa a parintilor/tutorilor legal instituiti/imputernicitilor legali.

In situatia in care copilul a frecventat gradinita in anul scolar curent, parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completeaza cererea-tip adresata unitatii de invatamant cu nivel prescolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin posta sau pe care o poate depune direct la sediul unitatii scolare (gradinita). Unitatea de invatamant cu nivel prescolar elibereaza recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare sau de inscriere in grupa mare. Recomandarea eliberata de catre unitatea de invatamant se comunica in scris, dupa caz, pe e-mail/prin posta, cu confirmare de primire, sau este inmanata direct parintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal.

In situatia in care copilul nu a frecventat gradinita sau s-a intors din strainatate, parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal completeaza cererea-tip adresata CJRAE/CMBRAE, pe care o poate trimite pe e-mail, prin posta sau pe care o poate depune direct la sediul institutiei mentionate. in urma unei programari la sediul CJRAE/CMBRAE, respectiv a evaluarii dezvoltarii copilului, se elibereaza recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare sau de inscriere in grupa mare.

Recomandarea eliberata de CMBRAE/CJRAE se comunica in scris, dupa caz, pe e-mail/prin posta, cu confirmare de primire, sau este inmanata direct parintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat.

Dupa obtinerea recomandarii de inscriere in clasa pregatitoare, parintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal poate sa completeze cererea-tip de inscriere online sau sa o descarce din aplicatia informatica, sa o completeze si sa o trimita la unitatea de invatamant, impreuna cu documentele doveditoare, inclusiv cu recomandarea inscrierii in clasa pregatitoare si declaratia-tip pe proprie raspunde, cu privire la veridicitatea datelor si informatiilor completate.

Aceste documente se vor transmite fie pe e-mail sau prin posta, fie se vor depune direct la unitatea de invatamant, dupa caz.

Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de inscriere din scoala compara datele completate in cererea–tip cu documentele transmise.

In situatia in care parintele opteaza pentru depunerea cererii-tip si a documentelor de inscriere in clasa pregatitoare direct la unitatea de invatamant, validarea inscrierii se realizeaza de catre un membru al Comisiei de inscriere din unitatea de invatamant, in prezenta parintelui.

Dupa incheierea perioadei de completare si validare a cererilor-tip de inscriere, cuprinderea copiilor in clasa pregatitoare se face in doua etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) prima etapa (8 – 20 iulie), in care repartizarea copiilor se face pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti/tutori legal instituiti/reprezentanti legali, folosind aplicatia informatica si in baza deciziilor consiliilor de administratie ale unitatilor de invatamant, luate in urma aplicarii criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscriptii scolare;

b) a doua etapa (21 – 31 iulie), in care este asigurata inscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapa sau nu au fost distribuiti, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul scolar judetean/ISMB.

In perioada 1 – 4 septembrie sunt prevazute centralizarea si solutionarea, de catre inspectoratele scolare, a cererilor parintilor/tutorilor legal instituiti/reprezentantilor legali ai copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant. De asemenea, inspectoratele scolare vor solutiona orice alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

In situatia transmiterii documentelor pe e-mail, prin posta, cu confirmare de primire, documentele care au stat la baza inscrierii in clasa pregatitoare vor fi solicitate si in format fizic, in termen de maximum doua saptamani de la inceperea cursurilor.

Toate unitatile de invatamant au obligatia de a oferi informatii referitoare la procedura de inscriere a copiilor in invatamantul primar, indiferent daca parintii fac parte sau nu din circumscriptia respectiva.

Citeste si Cum se va incheia anul scolar in curs? Am stat de vorba cu Monica Anisie, Ministrul Educatiei si Cercetarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

s