Rasismul și discriminarea copiilor sunt fenomene răspândite în țările lumii – UNICEF

Pe 20 noiembrie este sărbatorită Ziua Internațională a Drepturilor Copilului – World Children’s Day, aniversând anul acesta 33 de ani de la adoptarea Convenției cu privire la drepturile copilului, cel mai ratificat tratat internațional din istorie, la care România a aderat înca din 1991.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, UNICEF a publicat un nou raport, potrivit căruia rasismul și discriminarea copiilor în baza apartenenței etnice, lingvistice și religioase sunt fenomene răspândite în țările din întreaga lume.

Raportul Rights denied: The impact of discrimination on children [Drepturi refuzate: impactul discriminării asupra copiilor] arată impactul rasismului și al discriminării asupra copiilor în ceea ce privește educația, sănătatea, înregistrarea la naștere și accesul la un sistem judiciar echitabil și egal, evidențiind disparitățile profunde cu care se confruntă grupurile minoritare și etnice.

„Rasismul și discriminarea sistematică expun copiii la lipsuri și la riscul excluziunii, care poate persista o viață întreagă”, a afirmat directorul executiv al UNICEF Catherine Russell. „Acest lucru ne afectează pe toți. Protejarea drepturilor fiecărui copil – indiferent cine este acesta și de unde provine – este cel mai sigur mod de a construi o lume mai pașnică, mai prosperă și mai dreaptă pentru toți”.

Printre noile constatări, raportul semnalează și faptul că, în baza unei analize a 22 de țări, copiii din grupurile etnice, lingvistice și religioase marginalizate sunt mult în urma celorlalți copii în ceea ce privește competențele de citire. În medie, probabilitatea de a deține competențe de citire de bază este de peste două ori mai mare în cazul elevilor de 7-14 ani din grupul cel mai avantajat decât în cazul celor din grupul cel mai dezavantajat.

O analiză a datelor privind proporția copiilor înregistrați la naștere – o condiție prealabilă pentru accesul la drepturile fundamentale – a identificat disparități semnificative între copiii din diferitele grupuri religioase și etnice. De exemplu, în RPD Laos, 59% dintre copiii sub 5 ani din grupul etnic minoritar Mon-Khmer sunt înregistrați la naștere, în comparație cu 80% în cazul grupului etnic Lao-Tai.

Discriminarea și excluziunea adâncesc sărăcia și lipsurile intergeneraționale și conduc la rezultate mai slabe pentru copii în materie de sănătate, nutriție și învățare, la un risc mai mare de încarcerare, la o rată mai mare a sarcinilor în rândul adolescentelor, la o rată mai mică a ocupării forței de muncă și venituri mai reduse la vârsta adultă.

În timp ce pandemia de COVID-19 a scos la iveală nedreptăți și discriminări profunde în întreaga lume, iar impactul schimbărilor climatice și al conflictelor continuă să dezvăluie inegalitățile existente în multe țări, raportul evidențiază persistența îndelungată a discriminării și a excluziunii în cazul a milioane de copii aparținând grupurilor etnice și minoritare, inclusiv în ceea ce privește accesul la vaccinare, la servicii de apă și salubritate și la un sistem judiciar echitabil.

De exemplu, raportul menționează faptul că, la nivelul politicilor disciplinare din Statele Unite ale Americii, riscul suspendării de la cursuri este de aproape patru ori mai mare în cazul copiilor afroamericani decât în cazul copiilor caucazieni, iar cel de arestare din cauze care au legătură cu școala este de două ori mai mare.

Raportul prezintă și modul în care copiii și tinerii resimt povara discriminării în viața lor de zi cu zi. Un nou sondaj U-Report, care a generat peste 407.000 de răspunsuri, a arătat că aproape două treimi dintre respondenți consideră că discriminarea este frecventă în mediul lor, în timp ce aproape jumătate dintre ei sunt de părere că discriminarea a avut un impact semnificativ asupra vieții lor sau a unei persoane cunoscute.

„De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului și în fiecare zi, orice copil are dreptul la incluziune, la protecție și la șanse egale pentru a-și atinge potențialul maxim”, a declarat Russell. „Avem cu toții puterea de a combate discriminarea copiilor – în țările noastre, în comunitățile noastre, în școlile noastre, în casele noastre și în inimile noastre. Trebuie să folosim această putere”.

Mai multe detalii se găsesc pe www.unicef.org/romania/ro.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

s