Regulament de desfasurare pentru concursul “FEMEI CARE INSPIRA” desfasurat prin intermediul postuluide radio Itsy Bitsy FM

Articolul 1. Organizatorul

Organizator: ON AIR STUDIO SRL, cu sediul social in Str. Istriei, nr. 4, bl. 21E, sc. 1, ap. 9, sector 3, Bucuresti, avand punctul de lucru in Str. Leonida nr 19 sector 2 Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/4697/2002 si cod fiscal RO14676259, inregistrat la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 4963, denumit in continuare „Organizator”.

Organizatorul este in drept sa schimbe sau sa modifice conceptul si formatul concursului ori de cate ori considera necesar acest lucru. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a intrerupe concursul in orice moment, anuntand insa publicul in prealabil, prin folosirea oricaror mijloace mass-media.

ON AIR STUDIO SRL este operator de  inregistrat cu nr. 4963 Conform cerinţelor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, On Air Studio SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de participantii la promotie.

Articolul 2.Organizarea si mecanismul concursului

2.1 Concursul intitulat “Femei care inspira” se desfasoara in perioada 27 Februarie – 10 Martie 2019, prin intermediul postului de radio Itsy Bitsy FM si website-ului itsybitsy.ro.

2.2  Pentru a putea participa la concurs, ascultatorii Itsy Bitsy trebuie:

Sa acceseze pagina de concurs: http://www.itsybitsy.ro/marturiseste-ti-aprecierea-si-fii-parte-expozitiei-foto-emotionante-femei-care-inspira/ de pe site-ul www.itsybitsy.ro, in orice zi a saptamanii,

Sa completeze formularul de concurs cu datele personale (nume, prenume, poza profil personal si numar de telefon valid) si datele persoanei care ii inspira (nume, prenume, email, numar de telefon).

Pentru a fi o inscriere valida, participantul trebuie urce in concurs si un mesaj dedicat persoanei care il inspira.

2.3 Participantii au sansa sa castige un premiu la finalul concursului, constand intr-o vacanta de un week-end la munte (vineri – duminica) in  perioada Martie – Mai 2019, la Hotelul Best Western Bucovina **** din Bucovina. Valoare premiului include dupa cum urmeaza:

  • Servicii de cazare si masa pentru 3 zile/2 nopti, de vineri-duminica la Hotelul Best Western Bucovina **** din Bucovina
  • Serviciile acestea sunt asigurate pentru o familie formata din 2 parinti si 1-2 copii cu varste 0-12 ani
  • Toti membrii familiei vor fi cazati in aceeasi camera, conform disponibilitatii hotelului
  • Acces gratuit la zona ‘Vitality SPA” a hotelului, respectiv la zona termala: sauna finlandeza, sauna turceasca, jacuzzi si salina.
  • Cazare: check-in vineri, ora 14:00, si check-out duminica, ora 12:00
  • Masa: vineri: cina; sambata: mic dejun, pranz, cina; duminica: mic dejun, mesele nu includ si bauturile

Mentionam, rezervarea se va face de comun acord cu reprezentatii hotelului, in functie de disponibilitate. Transportul nu este asigurat de catre Organizator, ci revine in responsabilitatea castigatorului

2.4 Desemnarea si anuntarea castigatorului

In ziua de 11 martie, echipa Itsy Bitsy va selecta 5 mesaje.

Criterii de selectie:

  • Originalitate
  • Creativitate
  • Mesaj inspirational

Cele 5 mesaje vor fi citite in data de 11 martie, in direct, in cadrul emisiunii Happy Music cu Marius (09:00 – 12:00), de catre realizatorul Marius Constantinescu.

In direct, vor fi preluate 5 telefoane/5 mesaje de la ascultatorii Itsy Bitsy, care isi vor exprima punctul de vedere referitor la mesajele citite. Fiecare dintre cei 5 ascultatori vor putea acorda votul lor unui singur mesaj.

Persoana al carei mesaj va primi cele mai multe voturi, va fi desemnata castigatoare.

Castigatorul va fi contactat ulterior de catre un reprezentant Itsy Bitsy, conform datelor furnizate in formularul de concurs.

Articolul 3. Participantii la concurs. Conditii de participare.

3.1 La concursul intitulat “Femei care inspira” poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani si care face dovada domiciliului sau rezidentei in Romania.

3.2 Inscrierea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre participantia prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

3.3. In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza.

3.4 Participarea la concursul “Femei care inspira” implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop inclusiv publicitar de catre organizator si/sau subcontractanti ai acestuia fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor.

3.5 Nu pot participa la concurs angajatii si colaboratorii cu contract ai organizatorului, rudele angajatilor organizatorului pana la gradul 4, precum si angajatii si rudele acestora pana la gradul 4 apartinand tertelor societati sau fundatii implicate in promovarea proiectului reprezentat de concursul intitulat “Femei care inspira”.

Articolul 4. Valoarea si acordarea premiilor din concurs

4.1 In cadrul concursului se acorda un premiu; premiul consta intr-o vacanta la Hotelul Best Western Bucovina **** din Bucovina, valoarea premiului este 560 de lei (TVA inclus), incluzand serviciile expuse la art. 2.3.

Perioada in care se poate efectua vacanta respectiva este cuprinsa intre 11 Martie – 31 Decembrie 2019, la alegerea castigatorului.

Organizatorul nu are nicio obligatie in ceea ce priveste modalitatile de utilizare a premiului si nu isi asuma nicio raspundere in acest sens. Premiul este nominal si netransmisibil.

4.2. Castigatorul nu va putea solicita Partenerului inlocuirea premiului cu contravaloarea acestuia in bani sau alte obiecte. Premiul include exclusiv cazarea la Hotelul Best Western Bucovina **** din Bucovina  si serviciile mentionate la pct. 3.2.

4.3. Ulterior desemnării tuturor câștigătorilor Campaniei, Organizatorul va proceda la validarea acestora după ce va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților și modul de desfășurare a Campaniei. Participantul care a fost desemnat câștigator al Premiului va fi contactat de catre Partener la numarul de telefon sau la adresa de e-mail completată in formularul de inscriere, in maxim 30 de zile lucrătoare de la momentul in care a fost validat drept castigator.

Organizatorul va efectua maxim 3 (trei) apeluri de instiintare, respectiv 3 reveniri pe adresa de email.

Articolul 5. Taxe si impozite. Acordarea premiilor

5.1 Castigatorul  va fi contactat de catre un reprezentant al Organizatorului, in maximum 30 zile lucratoare dupa desemnarea castigatorului.

5.2 Pe baza informatiilor privind numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale castigatorului, furnizate de catre acesta, premiul va fi comunicat catre castigator. In situatia in care castigatorul nu raspunde la niciunul dintre cele 3 (trei) apeluri telefonice de instiintare, respectiv niciunul dintre cele 3 reveniri pe adresa de email, premiul nu se mai acorda.

5.3 Premiul oferit castigatorului are o valoare sub 600 lei, acest castig urmeaza sa fie neimpozabil, in conformitate cu prevederile Legii 227/ 2015 privind codul fiscal.

5.4 Participantilor la concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.5 Premiile nu se reporteaza si nici nu se transforma in alte servicii/bani.

Articolul 6. Dispozitii finale

7.1 Organizatorul nu este responsabil de eventualele defecţiuni tehnice aparute în timpul desfăşurării concursului, acestea fiind considerate ca si cauze exoneratoare de raspundere   pentru organizator. Astfel, ON AIR STUDIO SRL nu raspunde pentru eventualele disfunctionalitati ale tertilor sau sistemelor acestora, cum ar fi: distribuitori de energie electrica, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet etc.

7.2  ON AIR STUDIO SRL poate intrerupe derularea concursului, inaintea expirarii termenului prevazut pentru desfasurarea acestuia,in urmatoarele situatii:

– ON AIR STUDIO SRL si-a pierdut licenta de emisie.

– prin decizie a CNA , ON AIR STUDIO SRL a fost sanctionata pentru desfasurarea concursului sau i s-a interzis continuarea acestuia.

– exista indicii ca desfasurarea concursului este sabotata

– decretarea unei perioade de doliu national.

– intrarea in vigoare,in interiorul perioadei de timp de derulare a concursului, a unei legi care interzice desfasurarea concursurilor de genul celui desfasurat de catre organizator sau care stabileste sanctiuni profesionale sau financiare pentru organizatorul concursului sau detinatorii postului de radio care difuzeaza concursul

7.3 Intreruperea derularii concursului poate fi temporara sau definitiva, in functie de motivele mentionate de art. 7.2

7.4. Orice intrerupere a concursului va fi anuntata de organizator, impreuna cu motivul acesteia, prin aceleasi mijloace de publicitate utilizate ca si pentru concurs.

7.5 Regulamentul de participare poate fi modificat de catre organizator pe parcursul derularii concursului, sub rezerva publicitatii acestor modificari, in termen de maxim 24 ore de la producerea acestora, efectuata in aceleasi conditii de publicitate ca si pentru prezentul regulament.

7.6 Publicitatea prezentului regulament se realizeaza pe pagina de internet www.itsybitsy.ro si prin punerea sa la dispozitia oricarui interesat în mod gratuit atat la sediul Itsy Bitsy FM

7.7 Prin inscrierea la concursul “Femeia care inspira” participantii isi dau acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Acesta garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor participantilor inscrisi la concurs. Participantul la concurs are calitatea de persoana vizata, care in conformitate cu prevederileRegulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CEare urmatoarele drepturi:

-dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

-dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

-dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

-dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal; dreptul la restrictionarea prelucrarii; –dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul; dreptul la portabilitate a datelor; dreptul de a depune o plangere infata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; etc.

7.8 Participantii inscrisi la concurs au dreptul de a obtine din partea organizatorului/partenerului, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazului in care exista dispozitii legale contrare. Participantii inscrisi au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata organizatorului stergerea sau actualizarea datelor personale.

7.9 Prin participarea la concursul intitulat “Femei care inspira” concurentii inscrisi isi dau acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa fie folosite de organizator/partener, in viitor, pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, informatii despre noipromotii ale organizatorului, mesaje publicitare si de marketing, fara alte obligatii din partea acestuia.

7.10 In cadrul Campaniei, se vor colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(1) nume;

(2) prenume;

(3) numar de telefon mobil in format national de 10 cifre;

(4) serie si numar carte de identitate

(5) adresa postala pentru livrarea premiilor Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virareaimpozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

Adresa postala va fi solicitata doar pentru livrarea premiilor, si doar participantilor castigatori, validati.Contul bancar va fi solicitat doar pentru plata premilor in bani, si doar participantilor castigatori, validati. Seria si numarul cartii de identitate vor fi colectate doar pentru plata premilor in bani, in numerar, si doar participantilor castigatori, validati.

7.11 Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:(i) organizarii si desfasurarii Campaniei;(ii) desemnarii si validarii castigatorilor;(iii) atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Organizatorului si Partenerului;

7.12 Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

7.13Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitilor, precum si autorităților, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

7.14 Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.Datele cu caracter personal ale castigatorilor, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii, respectiv 5 (cinci) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata premiului.

7.15 La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand eventualilor Imputerniciti si/sau Subimputernicitilor obligatii similare.

7.16 Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti in termen de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

7.17 In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitiilegale prevad contrariul;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

7.18 Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

7.19 Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie; Operatorul se obliga sa impuna imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seamain special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

7.20 Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau partenerii implicati in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre imputerniciti, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului