Regulament General

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Citeste informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizator: On Air Studio SRL, cu sediul social in Str. Istriei, nr. 4, bl. 21E, sc. 1, ap. 9, sector 3, Bucuresti, avand punctul de lucru in Str. Leonida nr 19 sector 2 Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/4697/2002 si cod fiscal RO14676259, inregistrat la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 4963, denumit in continuare „Organizator”.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, prin afisarea acestuia pe site-ul Itsy Bitsy, http://www.itsybitsy.ro/, si pe pagina oficiala de Facebook Itsy Bitsy, https://www.facebook.com/radioitsybitsy/, fiind disponibil în format material oricarui solicitant in mod gratuit, trimitand o scrisoare la sediul din Str. Istriei, nr. 4, bl. 21E, sc. 1, ap. 9, sector 3, Bucuresti sau la punctul de lucru din Str. Leonida nr. 19, sector 2, Bucuresti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in cadrul site-ului http://www.itsybitsy.ro/ si/ sau a paginii https://www.facebook.com/radioitsybitsy/. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Prezentul Regulament se aplica pentru toate concursurile organizate de catre ON AIR STUDIO SRL si partenerii acestuia, prin intermediul radioului, site-lui si paginii oficiale de Facebook Itsy Bitsy si care pot fi desfasurate prin telefon, SMS, Facebook, WhatsApp, formular online, pentru care nu există un regulament specific.

Pe perioada Campaniilor Promotionale, Organizatorul poate desfasura urmatoarele activitati:

 • colecta de la participanti date cu caracter personal, precum nume, prenume, varsta, numar de copii, profesia, adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon etc, date care vor fi tinute confidentiale;
 • cere castigatorului/ castigatorilor sa lase un mesaj privat pe pagina oficiala de Facebook Itsy Bitsy cu adresa personala de e-mail, in vederea validarii si colectarii datelor suplimentare (copie dupa actul de identitate si alte informatii necesare pentru a se asigura ca nu exista vreo frauda in metoda de participare) in vederea acordarii premiilor;

Campaniile pot fi intrerupte de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau a modificarii Regulamentului promotiei.

SECTIUNEA 2. CONDITII DE PARTICIPARE

In campaniile Organizatorului pot participa cetatenii romani sau cu domiciliul in Romania, persoane fizice care au peste 18 ani in ziua participarii, exceptand concursurile care se adreseaza copiilor, acestia fiind reprezentati/asistati de reprezentantul legal, conform legii, si care, cunoscand prevederile prezentului Regulament, cu care sunt intru totul de acord, doresc sa participe in campanii respectand pasii campaniilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta castigatorul concursului pe radio Itsy Bitsy FM, pe site-ul http://www.itsybitsy.ro/ si/sau pe pagina https://www.facebook.com/radioitsybitsy/.

Participantii la concursuri pot castiga doar o singura data in cadrul aceluiasi concurs, indiferent de perioada de desfasurare a acestuia. Daca vor castiga acelasi concurs de mai multe ori, ramane valabil doar primul premiu castigat, restul fiind anulate de catre organizator.

Angajatii si colaboratorii cu contract ai companiei On Air Studio SRL, precum si rudele de gradul I si II ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la concurs. De asemenea, sunt exceptati, pe langa persoanele care se incadreaza in categoriile mentionate mai sus, inclusiv partenerii contractuali ai On Air Studio SRL, angajatii, subcontractorii si imputernicitii organizatorului sau ai partenerului acestuia, care sunt implicati in organizarea si derularea concursului.

Desfasurarea campaniilor conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toti participantii. Participarea in campaniile Organizatorului implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii.

Participarea la concurs implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, precum si fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop legal, inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Implica de asemenea acceptarea folosirii de catre organizator a materialelor si a datelor personale furnizate in cadrul concursului in actiuni de informare ulterioare, fara alte obligatii. Mai mult, materialele inscrise in concurs vor deveni proprietatea organizatorului, fara nicio obligatie sau plata fata de participanti sau castigatori. Prin inscrierea in concurs, participanţii garanteaza ca sunt de acord sa apara in inregistrarile audio, foto sau video ocazionate de aceasta campanie, cu scop de promovare media.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta, care nu au legătură cu concursul sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in campanii a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment, daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu campaniile si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea in campanii ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant ca fiind adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

SECTIUNEA 3. MECANISME

Mecanismele de concurs, precum si premiile acordate, vor fi mentionate in direct pe radio Itsy Bitsy FM de catre realizatori sau in scris, cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000 sau ale oricăror prevederi legale în vigoare la data începerii concursului, pe paginile de concurs de pe site-ul http://www.itsybitsy.ro/ sau pe pagina https://www.facebook.com/radioitsybitsy/.

Orice persoana care indeplineste cerintele prevazute la Sectiunea 2 de mai sus poate participa in campaniile Organizatorului.

Dupa desemnarea castigatorului si anuntarea acestuia pe radio, pe site sau pe pagina de Facebook, acesta trebuie sa confirme in termen de 48 de ore de la anuntarea acestuia, fie prin telefon, pe e-mail sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook, pentru a accepta premiul si pentru a incepe procesul de validare si acordare a premiului. In cazul in care castigatorul anuntat nu trimite mesaj paginii in timpul mentionat, acesta nu va fi considerat valid si decade din drepturile de castigator, premiul fiind oferit urmatorului participant extras.

Atentie:

 • Persoanele care isi fac mai multe conturi de utilizator pe Facebook, care participa de pe aceeasi adresa IP sau care suna de pe numere de telefon diferite si participa cu mai mult de 1 dintre ele in concurs, vor fi descalificate. Profilele, adresele IP si numerele de telefon ale acestora vor fi verificate pentru a vedea daca exista vreo tentativa de frauda.
 • Castigatorul trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului toate informatiile care pot duce procesul de validare la sfarsit – nume/ prenume, adresa e-mail, adresa de livrare, telefon, copie dupa actul de identitate.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

Premiile ce constau in obiecte/produse vor fi trimise prin curierat sau posta de catre Organizator sau partenerii acestuia, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la castigarea premiului. Organizatorul si partenerul nu isi asuma raspunderea pentru problemele cauzate de eventuale distrugeri sau pierderea coletelor de catre firma de curierat si pot depune dovezi privind trimiterea coletului catre castigator.

Premiile fizice care se intorc retur ca urmare a lipsei de la domiciliu sau a datelor de contact incorecte furnizate de catre castigator vor ramane la dispozitia Organizatorului sau partenerului, castigatorul pierzandu-si orice drept asupra lui.

In cazul premiilor ce constau in servicii, invitatii la film sau evenimente cultural-educative, sau vouchere de cumparaturi, modalitatile de intrare in posesie vor fi comunicate in scris, via e-mail sau telefonic de catre Organizator, in maxim 30 de zile lucratoare de la castigarea premiului.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani. In cazul in care nu poate fi validat niciun castigator conform procedurilor detaliate in acest regulament sau in cazul in care castigatorul desemnat refuza sau nu accepta premiul (refuzul unui castigator de a primi premiul insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuzul trebuie sa fie manifestat in mod expres si neechivoc), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului. Un castigator nu poate ceda unei alte persoane drepturile asupra premiului.

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale in vigoare.

Daca un castigator renunta la premiu sau nu intruneste conditiile de acordare a premiului specificate in Sectiunea 2 din prezentul regulament general de participare, el nu poate avea alte pretentii materiale sau morale, iar premiul ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 5. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un participant intr-o campanie a Organizatorului sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca simultan conditiile prevazute la punctele a, b, c, d, e de mai jos:

a) Sa indeplineasca conditiile de participare de la Sectiunea 2;
b) Sa se inscrie in concurs conform mecanismului;
c) Sa-i puna la dispozitie Organizatorului datele de contact prevazute in Sectiunea 1, in termenul prevazut la Sectiunea 3;
d) Sa ofere orice informatii necesare Organizatorului in procesul de validare, mentionate la Sectiunile 1 si 2;
e) Sa raspunda e-mailului sau telefonului de la Organizator, pe adresa sau numarul furnizate de catre castigator, in vederea procesului de validare, in maxim 48 de ore.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, Organizatorul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care participantii la concurs le furnizeaza despre ei insisi. Prin completarea datelor personale, participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate de catre organizator, in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea ON AIR STUDIO SRL, operator de date inregistrat cu nr. 4963. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia partenerului si operatorului de marketing direct al ON AIR STUDIO SRL implicati in concurs. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Pentru exercitarea drepturilor va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata pe adresa organizatorului. Adresa de primire a cererilor legate de datele personale este: strada Leonida, nr. 19, sector 2, Bucuresti. La prima comunicare scrisa cu participanții din aceasta campanie, organizatorul le va aduce la cunostinta drepturile ce le revin conform legii 677/2001. Incepand cu data de 25 mai 2018, On Air Studio va implementa și pune la dispoziția tuturor participanților, pe site-ul său, un formular în acord cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

SECTIUNEA 7. INCETARE IN CAZ DE FORTA MAJORA

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1.351 alin (1) si (2) Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 8. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, oricare dintre parti poate inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva celor implicati, in caz de tentativa de fraudare a concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea organizatorului, partenerului, a concursului sau a costurilor acestuia.

SECTIUNEA 9. CLAUZE FINALE

Concursul/Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 precum si a celorlalte norme juridice aplicabile privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si completata.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul www.itsybitsy.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau anula concursul in situatia in care intervin incidente tehnice sau de alta natura insurmontabile in perioada desfasurarii concursului sau inaintea inceperii acestuia. Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participantilor. Totodata nu raspundem pentru eventuale disfunctionalitati ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

Prezentul regulament va fi publicat pe www.itsybitsy.ro incepand cu data de 01.01.2018.

Acest regulament este valabil si se aplica in perioada 01.01.2018 – 31.12.2020. Totodata se precizează ca incepand cu data de 01.01.2018, prezentul regulament general inlocuieste regulamentul general autentificat sub nr. 759/31.03.2016 de SPN Monica Pop și Asociatii, astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr. 1, autentificat sub nr.3121 /16.12.2016 de acelasi birou notarial, regulament care inceteaza la data de 31.12.2017.

Redactat de biroul notarial, astazi, data autentificarii, intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 3 duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial si doua exemplare au fost eliberate partii.

Organizator,
ON AIR STUDIO SRL
prin mandatar Dumitrache Neluta

14 gânduri despre “Regulament General”

 1. Numele meu este Anastasiu Liliana si copilul meu, Lorena a castigat la acest concurs.
  M-au anuntat de la Fan Curier, AWB: 6140648550017, ca am primit pachetul de la d-voastra in data de 20.05.2016, dar nu mi l-au mai adus pentru ca, sustin ei, ati cerut reintoarcearea pachetului. Astept raspuns.
  Va multumesc!
  O zi frumoasa!

  1. Buna ziua!
   S-a cerut reintoarcerea coletului, pentru ca era premiul gresit. In scurt timp, veti primi premiul castigat de Lorena.
   Va multumim pentru intelegere.
   De asemenea, va rugam ca, pe viitor, daca mai aveti probleme, sa ne scrieti direct in pagina concursului, intrucat aceasta este pagina Regulamentului General.
   O zi buna!

 2. Buna ziua! Baiatul meu, Tudor, a castigat un premiu la concurs, iar joi, 20.10.2016, am fost sunata o singura data de curier. Am descoperit ulterior ca era vorba de un curier, nu am putut raspunde in momentul apelului. Din pacate, cei de la firma de curierat nu m-au putut lamuri despre ce este vorba, intrucat nu am nr. de AWB. V-as ruga sa ne lamurim daca e vorba de premiul trimis de dvs (alt colet nu astept) si eventual sa imi indicati nr. de AWB, sa vedem ce se intampla cu coletul.
  Va multumesc si o zi fabuloasa,
  Andreea Marandici

 3. Buna seara, sunt Mirela Rizescu, mama copilul Rizescu Dimitrie ce a patricipat la concursul In direct cu Mos Craciun in data de 21.12.2016. M au coplesit emotiile incat cred ca am comunicat gresit codul postal si vreau sa ma asigur ca il stiti corect. Deci Rizescu Mirela, cod postal 050201 plus adresa care am comunicat o.
  Va multumim, Sarbatori fericite!

 4. Buna ziua. Sunt Nicoleta Neagu, mama Ericai, a castigat la emisiunea Super Zapa, o invitatie de 3locuri la Cinema pt filmul Deep. Spre dezamagirea copilului am stat mai bine de 45 min, la casa de bilete ca sa primim raspuns negativ, nu aveti rezervat nimic. Am plecat suparati si dezamagiti, in special cea mica!!!

  1. Buna ziua!
   Ati fost la cinematograful mentionat pe invitatie?

   Daca da, vom suna la cinematograf sa intrebam ce s-a intamplat si va vom oferi un raspuns cat de curand, pe e-mailul pe care l-ati inclus in comentariu.

   O zi frumoasa!
   Echipa Itsy Bitsy

   1. Nu am primit invitatie, au spus sa mergem acolo cu buletinul in perioada 29 martie-2iunie la cinematograful din Mall-ul de la Titan. Am dat mai mult de 10 telefoane la redactie dar fara succes. A fost o situatie foarte penibila si frustranta.

   2. Nu am primit invitatie, au spus sa mergem acolo cu buletinul in perioada 29 martie-2iunie la cinematograful din Mall-ul de la Titan. Am dat mai mult de 10 telefoane la redactie dar fara succes. A fost o situatie foarte penibila si frustranta

 5. Buna seara

  Fetita mea, Mara din Sibiu, a fost in direct in data 24.11.2017 in jurul orei 20:40, vorbind cu Mosul. Din pacate legatura telefonica s-a intrerupt inainte de a comunica datele pentru expedierea cadoului pe care Mosul i l-a oferit. As dori, daca se poate, sa ne spuenti care e modalitatea prin care copilul va putea sa isi primeasca acest cadou. Va multumim.

  1. Imi cer scuze, a fost o mica confuzie. Ulterior emisiunii am fost contactati pentru a furniza datele pentru expediere. Iar cadoul a sosit deja, astazi 28.11.17, umpland sufletul fetitei mele de bucurie. Multumim Mosului si intregii echipe Itzy Bitzy pentru bucuria sadita in sufletul fetitei.

 6. Buna ziua! Multumim pentru Moșului pentru cadou si promptitudine! Baietelul meu, Alex a vorbit cu Moș Crăciun luni, 11 dec si cadoul a venit dupa nici 2 zile!!! Sunteți un exemplu de corectitudine si ne dati speranțe ca in țara noastra, plină de greutăți in toate domeniile, se pot intampla si lucruri bune. Faceti copii fericiti, (si nu numai) si va ascultam cu mare interes in fiecare zi. Ne bucurăm ca existați!

 7. In data de 19.05 in emisiunea happy music cu Ruxandra si Marius am castigat un voucher OVS kids si a ramas sa primesc mail cu acest ,in regulament scrie ca se aloca in 30zile lucratoare dar a trecut
  In plus va adus la cunostiinta pe numarul de what’s up de mai multe ori dar nu am primit niciun raspuns
  Se ma aloca?
  Regasiti in formular adresa de mail comunicat catre operator in data de 19.05
  Si numele

  1. Multumim ca ne-ati anuntat.

   Verificam ce s-a intamplat, pentru a remedia problema rapid si revenim cu un raspuns cat mai curand.

   Zi frumoasa!

   Echipa Itsy Bitsy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *