Regulament General

Regulament General

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizator: On Air Studio SRL, cu sediul social in Str. Istriei, nr. 4, bl. 21E, sc. 1, ap. 9, sector 3, Bucuresti, avand punctul de lucru in Str. Leonida nr 19 sector 2 Bucuresti, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/4697/2002 si cod fiscal RO14676259, inregistrat la Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal cu numarul 4963, denumit in continuare „Organizator”.

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, prin afisarea acestuia pe site-ul Itsy Bitsy, http://www.itsybitsy.ro/, si pe pagina oficiala de Facebook Itsy Bitsy, https://www.facebook.com/radioitsybitsy/, fiind disponibil în format material oricarui solicitant in mod gratuit, trimitand o scrisoare la sediul din Str. Istriei, nr. 4, bl. 21E, sc. 1, ap. 9, sector 3, Bucuresti sau la punctul de lucru din Str. Leonida nr. 19, sector 2, Bucuresti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in cadrul site-ului http://www.itsybitsy.ro/ si/ sau a paginii https://www.facebook.com/radioitsybitsy/. Anexele sau actele aditionale la Regulament fac parte integranta din acesta.

Prezentul Regulament se aplica pentru toate concursurile organizate de catre ON AIR STUDIO SRL si partenerii acestuia, prin intermediul radioului, site-lui si paginii oficiale de Facebook Itsy Bitsy si care pot fi desfasurate prin telefon, SMS, Facebook, WhatsApp, formular online, pentru care nu există un regulament specific.

Pe perioada Campaniilor Promotionale, Organizatorul poate desfasura urmatoarele activitati:

 • colecta de la participanti date cu caracter personal, precum nume, prenume, varsta, numar de copii, profesia, adresa de e-mail, adresa postala, numarul de telefon etc, date care vor fi tinute confidentiale;
 • cere castigatorului/ castigatorilor sa lase un mesaj privat pe pagina oficiala de Facebook Itsy Bitsy cu adresa personala de e-mail, in vederea validarii si colectarii datelor suplimentare (copie dupa actul de identitate si alte informatii necesare pentru a se asigura ca nu exista vreo frauda in metoda de participare) in vederea acordarii premiilor;

Campaniile pot fi intrerupte de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau a modificarii Regulamentului promotiei.

SECTIUNEA 2. CONDITII DE PARTICIPARE

In campaniile Organizatorului pot participa cetatenii romani sau cu domiciliul in Romania, persoane fizice care au peste 18 ani in ziua participarii, exceptand concursurile care se adreseaza copiilor, acestia fiind reprezentati/asistati de reprezentantul legal, conform legii, si care, cunoscand prevederile prezentului Regulament, cu care sunt intru totul de acord, doresc sa participe in campanii respectand pasii campaniilor.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a anunta castigatorul concursului pe radio Itsy Bitsy FM, pe site-ul http://www.itsybitsy.ro/ si/sau pe pagina https://www.facebook.com/radioitsybitsy/.

Participantii la concursuri pot castiga doar o singura data in cadrul aceluiasi concurs, indiferent de perioada de desfasurare a acestuia. Daca vor castiga acelasi concurs de mai multe ori, ramane valabil doar primul premiu castigat, restul fiind anulate de catre organizator.

Angajatii si colaboratorii cu contract ai companiei On Air Studio SRL, precum si rudele de gradul I si II ale acestora (copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la concurs. De asemenea, sunt exceptati, pe langa persoanele care se incadreaza in categoriile mentionate mai sus, inclusiv partenerii contractuali ai On Air Studio SRL, angajatii, subcontractorii si imputernicitii organizatorului sau ai partenerului acestuia, care sunt implicati in organizarea si derularea concursului.

Desfasurarea campaniilor conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toti participantii. Participarea in campaniile Organizatorului implica acordul expres, cunoasterea si acceptarea fara obiectii a prezentului Regulament de catre toti participantii.

Participarea la concurs implica acceptarea neconditionata, exclusiva si irevocabila a participantilor ca numele, precum si fotografiile si materialele filmate cu acestia si castigatorii sa poata fi facute publice si exploatate in orice scop legal, inclusiv publicitar de catre Organizator si/sau subcontractanti ai acestuia, fara nici un fel de pretentii din partea participantilor si castigatorilor. Implica de asemenea acceptarea folosirii de catre organizator a materialelor si a datelor personale furnizate in cadrul concursului in actiuni de informare ulterioare, fara alte obligatii. Mai mult, materialele inscrise in concurs vor deveni proprietatea organizatorului, fara nicio obligatie sau plata fata de participanti sau castigatori. Prin inscrierea in concurs, participanţii garanteaza ca sunt de acord sa apara in inregistrarile audio, foto sau video ocazionate de aceasta campanie, cu scop de promovare media.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta, care nu au legătură cu concursul sau au un limbaj neadecvat. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in campanii a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment, daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu campaniile si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea in campanii ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant ca fiind adevarate si corecte. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

SECTIUNEA 3. MECANISME

Mecanismele de concurs, precum si premiile acordate, vor fi mentionate in direct pe radio Itsy Bitsy FM de catre realizatori sau in scris, cu respectarea prevederilor OG nr. 99/2000 sau ale oricăror prevederi legale în vigoare la data începerii concursului, pe paginile de concurs de pe site-ul http://www.itsybitsy.ro/ sau pe pagina https://www.facebook.com/radioitsybitsy/.

Orice persoana care indeplineste cerintele prevazute la Sectiunea 2 de mai sus poate participa in campaniile Organizatorului.

Dupa desemnarea castigatorului si anuntarea acestuia pe radio, pe site sau pe pagina de Facebook, acesta trebuie sa confirme in termen de 48 de ore de la anuntarea acestuia, fie prin telefon, pe e-mail sau prin mesaj privat pe pagina de Facebook, pentru a accepta premiul si pentru a incepe procesul de validare si acordare a premiului. In cazul in care castigatorul anuntat nu trimite mesaj paginii in timpul mentionat, acesta nu va fi considerat valid si decade din drepturile de castigator, premiul fiind oferit urmatorului participant extras.

Atentie:

 • Persoanele care isi fac mai multe conturi de utilizator pe Facebook, care participa de pe aceeasi adresa IP sau care suna de pe numere de telefon diferite si participa cu mai mult de 1 dintre ele in concurs, vor fi descalificate. Profilele, adresele IP si numerele de telefon ale acestora vor fi verificate pentru a vedea daca exista vreo tentativa de frauda.
 • Castigatorul trebuie sa puna la dispozitia Organizatorului toate informatiile care pot duce procesul de validare la sfarsit – nume/ prenume, adresa e-mail, adresa de livrare, telefon, copie dupa actul de identitate.

SECTIUNEA 4. PREMIILE

Premiile ce constau in obiecte/produse vor fi trimise prin curierat sau posta de catre Organizator sau partenerii acestuia, in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la castigarea premiului. Organizatorul si partenerul nu isi asuma raspunderea pentru problemele cauzate de eventuale distrugeri sau pierderea coletelor de catre firma de curierat si pot depune dovezi privind trimiterea coletului catre castigator.

Premiile fizice care se intorc retur ca urmare a lipsei de la domiciliu sau a datelor de contact incorecte furnizate de catre castigator vor ramane la dispozitia Organizatorului sau partenerului, castigatorul pierzandu-si orice drept asupra lui.

In cazul premiilor ce constau in servicii, invitatii la film sau evenimente cultural-educative, sau vouchere de cumparaturi, modalitatile de intrare in posesie vor fi comunicate in scris, via e-mail sau telefonic de catre Organizator, in maxim 30 de zile lucratoare de la castigarea premiului.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si/sau produse si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora in bani. In cazul in care nu poate fi validat niciun castigator conform procedurilor detaliate in acest regulament sau in cazul in care castigatorul desemnat refuza sau nu accepta premiul (refuzul unui castigator de a primi premiul insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, refuzul trebuie sa fie manifestat in mod expres si neechivoc), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, premiul ramanand la dispozitia Organizatorului. Un castigator nu poate ceda unei alte persoane drepturile asupra premiului.

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, asigurarilor sociale si/sau de sanatate, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale in vigoare.

Daca un castigator renunta la premiu sau nu intruneste conditiile de acordare a premiului specificate in Sectiunea 2 din prezentul regulament general de participare, el nu poate avea alte pretentii materiale sau morale, iar premiul ramane la dispozitia Organizatorului.

SECTIUNEA 5. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un participant intr-o campanie a Organizatorului sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca simultan conditiile prevazute la punctele abcde de mai jos:

 1. a)Sa indeplineasca conditiile de participare de la Sectiunea 2;
  b)Sa se inscrie in concurs conform mecanismului;
  c) Sa-i puna la dispozitie Organizatorului datele de contact prevazute in Sectiunea 1, in termenul prevazut la Sectiunea 3;
  d) Sa ofere orice informatii necesare Organizatorului in procesul de validare, mentionate la Sectiunile 1 si 2;
  e) Sa raspunda e-mailului sau telefonului de la Organizator, pe adresa sau numarul furnizate de catre castigator, in vederea procesului de validare, in maxim 48 de ore.

SECTIUNEA 6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum și ale legislației interne în vigoare, persoanele vizate au anumite drepturi specifice pe care le pot exercita pentru protecția datelor cu caracter personal, respectiv:

Dreptul de a accesa informațiile – Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare – Aveți dreptul de a obține de la On Air Studio, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – Aveți dreptul de a obține din partea On Air Studio ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • obiectați la prelucrarea datelor dvs. de către On Air Studio;
 • On Air Studio prelucrează datele dvs. cu caracter personal în mod ilegal;
 • Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine On Air Studio.

Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor

Puteți primi datele dvs. personale pe care On Air Studio S.R.L. le colectează sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator.

Dreptul la opoziție – Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale de către On Air Studio. Vom lua în considerare opoziția dvs. și dacă prelucrarea informațiilor dvs. are vreun impact nejustificat asupra dvs. care impune încetarea prelucrării datelor respective.

Dreptul de retragere a consimțământului – În cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a vă opune deciziilor automate – Aveți dreptul de a cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și vă puteți exprima propriu punct de vedere cu privire la aceasta, în conformitate cu dispozițiile art. 22 din Regulament.

Dreptul de a depune plângere – În cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care am răspuns solicitărilor dvs., aveți dreptul să faceți reclamație. Dacă sunteți în continuare nemulțumit de reacția noastră la reclamația formulată, puteți să o trimiteți mai departe către Responsabilul cu protecția datelor din cadrul On Air Studio, folosind datele de contact de la paragraful 7 al prezentei Informări.

De asemenea, puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În cadrul On Air Studio se aplică politici și standarde pentru a păstra siguranța datelor dvs. Aceste măsuri sunt actualizate periodic pentru a corespunde reglementărilor în vigoare.

De asemenea, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate privind politici și proceduri, securitate informatică, etc., pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal.

O garanție suplimentară este dată și de instruirea angajaților, precum și obligația acestora de a păstra confidențialitatea și de a nu divulga datele dvs. cu caracter personal în mod nelegal.

Vă puteți exercita drepturile privind protecția datelor dvs. cu caracter personal prin transmiterea unei solicitări la punctul de lucru al On Air Studio S.R.L. din Municipiul București, Str. Leonida nr. 19, Sector 2 sau prin email, la: dataprotection@itsybitsy.ro.

În plus, On Air Studio a desemnat un Ofițer pentru Protecția Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect în legătură cu protecția datelor dvs., precum și orice reclamație pe care o aveți în acest sens, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menționate.

Pentru mai multe informații, vă rugăm accesați secțiunea Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-ul nostru www.itsybitsy.roSECTIUNEA 7. INCETARE IN CAZ DE FORTA MAJORA

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1.351 alin (1) si (2) Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la concurs existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

SECTIUNEA 8. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, oricare dintre parti poate inainta litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti romane competente de la sediul organizatorului. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva celor implicati, in caz de tentativa de fraudare a concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea organizatorului, partenerului, a concursului sau a costurilor acestuia.

SECTIUNEA 9. CLAUZE FINALE

Concursul/Campania se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 precum si a celorlalte norme juridice aplicabile privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata si completata.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a unei prevederi. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul www.itsybitsy.ro cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau anula concursul in situatia in care intervin incidente tehnice sau de alta natura insurmontabile in perioada desfasurarii concursului sau inaintea inceperii acestuia. Pentru aducerea la buna indeplinire a obligatiilor organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea computerelor, telefoanelor sau a conexiunii la internet ale participantilor. Totodata nu raspundem pentru eventuale disfunctionalitati ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii, internet sau altii asemenea.

Prezentul regulament va fi publicat pe www.itsybitsy.ro incepand cu data de 01.01.2018.

Acest regulament este valabil si se aplica in perioada 01.01.2018 – 31.12.2020. Totodata se precizează ca incepand cu data de 01.01.2018, prezentul regulament general inlocuieste regulamentul general autentificat sub nr. 759/31.03.2016 de SPN Monica Pop și Asociatii, astfel cum a fost modificat prin actul aditional nr. 1, autentificat sub nr.3121 /16.12.2016 de acelasi birou notarial, regulament care inceteaza la data de 31.12.2017.

Redactat de biroul notarial, astazi, data autentificarii, intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului notarial si 3 duplicate, din care unul va ramane in arhiva biroului notarial si doua exemplare au fost eliberate partii.

Organizator,
ON AIR STUDIO SRL
prin mandatar Dumitrache Neluta